Informacija o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini Internet društva u Bosni i Hercegovini

1. 11. 2021.

Dana 16.10.2021. godine, održana je redovna godišnja Skupština Internet društva u Bosni i Hercegovini u prostorijama Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica TMP d.o.o. u ulici Ramiza Salčina br. 2 u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Tom prilikom je usvojen Izvještaj o radu, Plan rada i aktivnosti za 2022. godinu te izmjene i dopune Statuta Internet društva u Bosni i Hercegovini.


Information on the Annual Assembly of the Internet Society in Bosnia and Herzegovina

The Internet Society in Bosnia and Herzegovina held the Annual Assembly on October 16, 2021, in the premises of the Society for the Employment of Blind and Visually Impaired Persons TMP d.o.o. in Ramiza Salčina Street no. 2 in Sarajevo starting at 11.00.

During the Annual Assembly, the Work Report, Work Plan and Activities for 2022 and amendments to the Statute of the Internet Society in Bosnia and Herzegovina were adopted.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.