Održana obuka prvog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta: “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

21. 1. 2022.

Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini je organizovalo prvi dio obuke za gđu Klaru Vujnić iz Banja Luke, u periodu od 29.11.2021. godine – 03.12.2021. godine.

Gđa Klara Vujnić je potpuno slijepa osoba koja je izabrana kao prvi kandidat, od planiranih devet kandidata iz cijele BiH, za obuku za samostalni rad na računaru, u sklopu projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”, koji finansira organizacija Internet Society u okviru Beyond the Net Large Grants Programme.

Imajući u vidu da informaciono komunikacione tehnologije i pristup Internetu u značajnoj mjeri mogu unaprijediti kvalitet života slijepih i slabovidnih osoba, zadovoljstvo nam je što putem projekta možemo dati svoj doprinos organizovanjem obuke koja je prilagođena za svakog kandidata pojedinačno. Posebna vrijednost obuke je u tome što obuku vodi predavač koji je potpuno slijepa osoba i time iz vlastitog iskustva najbolje zna prilagoditi obuku zahtjevima slijepe osobe.

Zadovoljstvo nam je što je predavač Hamdo Kentra uspješno održao prvi dio obuke, pri čemu je gđa Klara Vujnić kroz proces obuke pokazala veliku zainteresovanost i dovoljan nivo znanja da može da nastavi proces planirane obuke koji će biti održan online. U okviru projekta, gđi Klari Vujnić je poklonjen laptop za potrebe obuke kao i za trajno korištenje.

Ovo je početak zajedničkog rada sa gđom Klarom ka cilju: “Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.”


Training of the first candidate for independent work on a computer was held within the project: “Strengthening the Internet without restrictions for the blind persons”

Internet Society in Bosnia and Herzegovina organized the first part of the training for Ms. Klara Vujnić from Banja Luka, in the period from November 29 to December 3rd 2021.

Ms. Klara Vujnić is a completely blind person who was selected as the first candidate, out of the planned nine candidates from all over BiH, for training for independent work on the computer, within the project “Strengthening the Internet without restrictions for the blind”, funded by the Internet Society Beyond the Net Large Grants Programme.

Bearing in mind that information and communication technologies and Internet access can significantly improve the quality of life of blind and partially sighted people, we are pleased to be able to contribute through the project by organizing training tailored to each candidate individually. The special value of the training is that the training is led by a lecturer who is completely blind and thus, from his own experience, knows best how to adapt the training to the requirements of a blind person.

We are pleased that the lecturer Hamdo Kentra successfully held the first part of the training, with Ms. Klara Vujnić through the training process showed great interest and sufficient level of knowledge to be able to continue the planned training process that will be held online. As part of the project, Ms. Klara Vujnić was given a laptop as a gift for training and permanent use.

This is the beginning of working together with Ms. Klara towards the goal: “Internet is a public good and is intended for all people”.

Predaja laptopa
U ime Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini, predavač Hamdo Kentra poklanja laptop gđi Klari Vujnić za potrebe obuke i na trajno korištenje. // On behalf of the Internet Society in Bosnia and Herzegovina, lecturer Hamdo Kentra donated a laptop to Ms. Klara Vujnić for training and permanent use

Obuka
Predavač Hamdo Kentra drži obuku rada na računaru gđi Klari Vujnić u prostorijama njenog doma u Banjoj Luci. // The lecturer Hamdo Kentra conducts training for work on the computer for Ms. Klara Vujnić in the premises of her home in Banja Luka.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.