Održana obuka drugog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta: “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

28. 1. 2022.

U okviru projekta ''Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe“, kojeg vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a kojeg finansira organizacija Internet Society u okviru Beyond the Net Large Grants Programme, organizovana je obuka za još jednog slijepog kandidata. Radi se o gospođi Tifi Tučić iz Tuzle.

U sklopu kombinovane obuke od 50 časova, Internet društvo u Bosni i Hercegovini je u periodu od 20.12.2021. godine do 24.12.2021. godine organizovalo prvi dio obuke za gđu Tifu. Obuka je održavana u prostorijama Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. U okviru projekta, gospođi Tifi Tučić je poklonjen laptop za potrebe obuke kao i za trajno korištenje.

Gospođa Tifa Tučić je slijepa osoba koja je ispoljila spremnost da savlada i zatim pokaže odgovarajući nivo poznavanja rada na računaru i izabrana je za drugog kandidata koji će proći obuku za trenera za samostalni rad na računaru. Obuka za trenera pored savladavanja principa rada slijepih osoba na računaru uključuje i prezentovanje potrebnih pedagoških metoda za obuku slijepih lica, što ima dodatnu vrijednost u slučaju gđe Tife Tučić koja je po zanimanju profesorica engleskog jezika i književnosti.

I ovaj put primijenjen je model obuke koji je prilagođen pojedinačnom kandidatu. Predavač Hamdo Kentra je uspješno održao prvi dio obuke, pri čemu je gđa Tifa Tučić kroz proces obuke pokazala veliku motiviranost i dovoljan nivo znanja da može da nastavi proces planirane obuke koji će biti održan online.

Ponosni smo što imamo priliku dati svoj doprinos izvanrednim kandidatima u njihovoj težnji za usvajanjem novih znanja i punom iskorištavanju svojih vlastitih potencijala uz pomoć informaciono komunikacionih tehnologija.


Training of the second candidate for independent work on the computer was held within the project: “Strengthening the Internet without restrictions for the blind”

Within the project "Strengthening the Internet without restrictions for blind people", led by the Internet Society in Bosnia and Herzegovina, and funded by the Internet Society within the Beyond the Net Large Grants Program, training was organized for another blind candidate. It is about Ms. Tifa Tučić from Tuzla.

As part of the combined training of 50 hours, the Internet Society in Bosnia and Herzegovina in the period from 20.12.2021 until 24.12.2021. organized the first part of the training for Ms. Tifa. The training was held in the premises of the Association of Visually Impaired Citizens Tuzla. As part of the project, Ms. Tifa Tučić was given a laptop for training and permanent use.

Ms. Tifa Tučić is a blind person who has shown readiness to master and then show the appropriate level of computer skills and was chosen as the second candidate who will be trained as a trainer for independent work on the computer. In addition to mastering the principles of working with blind people on the computer, training for trainers also includes presenting the necessary pedagogical methods for training blind people, which has additional value in the case of Ms. Tifa Tučić, who is a professor of English language and literature.

This time, too, a training model tailored to the individual candidate was applied. Lecturer Hamdo Kentra successfully held the first part of the training, where Ms. Tifa Tučić through the training process showed great motivation and sufficient level of knowledge to be able to continue the process of planned training that will be held online.

We are proud to have the opportunity to contribute to outstanding candidates in their quest to acquire new knowledge and make full use of their own potential with the help of information and communication technologies.

Obuka
Predavač Hamdo Kentra drži obuku za trenera za samostalni rad na računaru gđi Tifi Tučić // Lecturer Hamdo Kentra is conducting training, for a trainer for work on the computer, for Ms. Tifa Tučić.

Instrukcije
U toku praktičnog rada na računaru, gđa Tifa Tučić primjenjuje instrukcije predavača. // During the practical work on the computer, Ms. Tifa Tučić applies the instructions of the lecturer.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.