Obuka trećeg kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

8. 2. 2022.

Treći slijepi kandidat za obuku u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”, u organizaciji Internet društva u Bosni i Hercegovini, je Mufida Balta iz Breze. Gospođa Mufida nije imala nikakvo ranije iskustvo sa korištenjem računara i govornih programa za slijepe osobe. U razgovoru prije početka obuke izrazila je želju da nauči koristiti računar za pretragu Interneta i Youtube-a, za čitanje digitalnih knjiga i komunikaciju preko elektronske pošte.

Prvi dio obuke od 25 sati održan je u periodu 17.01 – 21.01.2022. u Mufidinom stanu u Brezi. Mada je završila samo četiri razreda osnovne škole i do sada nikad nije bila korisnik bilo kakve dodatne edukacije za slijepe osobe, gđa. Mufida je pokazala veliko logičko razumijevanje iz oblasti korištenja novih tehnologija. Iako su joj kucanje na tastaturi i informatički izrazi bili potpuno nepoznati, već poslije tri dana obuke gđa. Mufida je naučila da sama pronađe željenu knjigu, kopira je i pripremi sebi za čitanje. U toku prvog dijela obuke gđa. Mufida je pokazala dovoljno znanja može nastaviti planirani online proces edukacije.

Obuka se usklađuje sa predznanjem koje posjeduje kandidat, a najčešće obuhvata: upoznavanje osnovnih elemenata računara, upoznavanje OS Windows i komandi govornog programa, rad sa tastaturom, organizaciju foldera i datoteka, prečice, pisanje u Notepadu, korištenje browsera Google Chrome, rad sa programom YouTube i glasovnu pretragu, kreiranje e-maila, pretragu i otvaranje pristiglih poruka.

Slijepi kandidati, pa i gđa. Mufida, posjeduju veliki entuzijazam i volju koja im omogućava da sve ovo uspješno savladaju u predviđenom periodu. Kao i drugim kandidatima i gospođi Mufidi je uručen laptop za potrebe obuke i za trajno korištenje.

Napominjemo da projekat “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”, vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme.


Training of the third candidate for independent work on a computer within the project “Strengthening the Internet without restrictions for the blind people”

The third blind candidate for training within the project “Strengthening the Internet without restrictions for the blind” is Ms. Mufida Balta from Breza. Ms. Balta had no previous experience with the use of computers and speech programs for the blind. In an interview before the training began, she expressed a wish that she would like to learn how to use a computer to search the Internet and Youtube, read digital books and communicate via e-mail.

The first part of the training lasting 25 hours was held in the period 17.01 – 21.01.2022 in Mufida's apartment in Breza. Although she has completed only four grades of primary school and has never been a beneficiary of any additional education for the blind, Ms. Balta has shown great potential in understanding and using digital technologies. The typing on the keyboard and use of computer expressions were completely unknown to her before, but after only three days of training Ms. Balta learned to find the book she wanted, copy it and prepare it for herself to read. During the first part of the training, Ms. Balta showed enough knowledge to be able to continue the planned online education process.

The training, as always, was harmonized with the prior knowledge of the candidate. The common items which the trainings include are learning the basics of computers, learning Windows and voice commands, working with the keyboard, organizing folders and files, shortcuts, writing in Notepad, using Google Chrome, working with YouTube and voice search, creating e-mails, finding, and opening incoming messages.

Blind candidates like Ms. Balta have great enthusiasm and will that allow them to successfully overcome all above items in the projected period. Like other candidates, Ms. Balta received a laptop for training and permanent use.

We mention that the project “Strengthening the Internet without restrictions for the blind” is led by the Association Internet Society in Bosnia and Herzegovina and is funded by the Internet Society Foundation within the Beyond the Net Large Grant Programme.

Predaja laptopa
Slika 1. Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop gospođi Mufidi. / Figure 1. Lecturer Hamdo Kentra hands over a laptop to Ms. Mufida.

Instrukcije
Slika 2. Gospođa Mufida i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke. / Figure 2. Ms. Mufida and lecturer Hamdo Kentra in a practical training class.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.