Obuka četvrtog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

14. 3. 2022.

„Osjećam se predobro, uzbuđeno, jer to je meni mogućnost za ulazak u „normalni“ svijet. „Normalni“, jer ljudi prihvataju stigmu da slijepe i generalno invalidne osobe ne mogu nešto postići, ali možemo isto postići kao i potpuno zdravi ljudi. Mi imamo samo motiv više da uspijemo u životu, da se borimo i da se involviramo u društvo. Ja sam prezadovoljan sa svim.“

To su riječi Ernada Kuloglije iz Goražda, našeg četvrtog polaznika obuke u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”.

Ernad je prije četiri godine u nesreći na radnom mjestu ostao potpuno slijep. Do sada nije bio upoznat sa govornim programima i drugim tehnologijama koje slijepim osobama omogućavaju korištenje računara i pristup Internetu. Mada je o tom često razmišljao, do nedavno nije mogao vjerovati da će ponovo moći koristiti usluge moderne tehnologije.

Obuka za Ernada održana je u prostorijama Udruženja slijepih i slabovidnih lica Goražde u periodu 07.02. – 10. 02. 2022. U toku prvog dijela obuke Ernad je pokazao dovoljno znanja da se planirani proces edukacije nastavi online.

Kao i kod ostalih kandidata obuka je obuhvatala: upoznavanje osnovnih elemenata računara, upoznavanje OS Windows i komandi govornog programa, rad sa tastaturom, organizaciju foldera i datoteka, prečice, pisanje u Notepadu, korištenje browsera Google Chrome, rad sa programom YouTube i glasovnu pretragu, kreiranje e-maila, pretragu i otvaranje pristiglih poruka.

Projekat “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”, vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme.


Training of the fourth candidate for independent work on a computer within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”

“I feel so good, excited because it is an opportunity for me to enter in the normal ’world’. “Normal”, because people accept the stigma that blind people and generally people with disability cannot achieve anything, but they are wrong, as we can do the same thing as completely healthy people. In fact, we only have a motive more to succeed in life, to fight, and to be involved in society. I am very satisfied with everything.”

These are the words of Ernad Kuloglija from Goražde, our fourth trainee within the project "Strengthening the Internet without restrictions for the blind persons".

Ernad become a completely blind person in a work accident four years ago. Until now, he was unfamiliar with speech programs and other technologies that enable blind people to use computers and access the Internet. Although he often thought about it, until recently he could not believe that he would be able to use the services of modern technology again.

The training for Ernad was held in the premises of the Association of the Blind and Visually Impaired of Goražde from 07/02 - 11/02/2022 During the first part of the training, Ernad showed enough knowledge to continue the planned education process online.

As with other candidates, the training included: learning the basics of computers, learning Windows and voice commands, working with the keyboard, organizing folders and files, shortcuts, writing in Notepad, using Google Chrome, working with YouTube and voice search, creating an e-mail, search and open incoming messages.

The project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment” is led by the Internet Society in Bosnia and Herzegovina and is funded by the Internet Society Foundation under the Beyond the Net Large Grant Program.

Predaja laptopa
Slika 1. Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop polazniku edukacijke Ernadu Kolugliji / Figure 1. Lecturer Hamdo Kentra is giving a laptop to trainee Ernad Koluglija.

Instrukcije
Slika 2. Polaznik edukacije Ernad Koluglija i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke / Figure 2. Trainee Ernad Koluglija and lecturer Hamdo Kentra during the training.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.