Gostovanje na dnevniku RTV BPK Goražde 9. 2. 2022. godine

16. 3. 2022.

Obuka koja je održana za četvrtog kandidata Ernada Kulogliju iz Goražda pobudila je medijsku pažnju. Prilog koji je snimljen na časovima obuke u Udruženju slijepih i slabovidnih građana Goražde emitovan je u Centralnom dnevniku RTV BPK Goražde 9.2.2022. godine.

Zahvaljujemo ovom prilikom RTV BPK Goražde na pažnji koja je ukazana projektu koji provodi naše Udruženje, čime je dat s njihove strane doprinos podizanju svjesnosti o značaju koji nove tehnologije imaju na osnaživanju osoba sa invaliditetom. Na osnovu dobijene saglasnosti, ovom prilikom želimo podijeliti emitovani prilog u okviru centralnog Dnevnika RTV BPK Goražde (19:53 - 23:35) putem sljedećeg linka: https://www.youtube.com/watch?v=PfknazS35gA&t=1204s

Projekat “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme.


Appearance on the RTV BPK Goražde on 9/2/2022

The training of blind members of the association also attracted media attention in Goražde. The content that was recorded during the training classes in the Association of Blind and Visually Impaired Citizens of Goražde was broadcast in the Central News of RTV BPK Goražde on February 9, 2022. years. Ernad's words quoted at the beginning of the text are extracted from it.

We would like to take this opportunity to thank the RTV BPK Goražde for its attention to the project which has contributed to raising awareness of the importance of new technologies in empowering people with disabilities. Based on the obtained consent, we would like to take this opportunity to share the broadcast within the Central News RTV BPK Goražde (a time slot: 19:53 - 23: 35) via the following link: https://www.youtube.com/watch?v=PfknazS35gA&t=1204s

The project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment” is led by the Internet Society in Bosnia and Herzegovina and is funded by the Internet Society Foundation under the Beyond the Net Large Grant Program.

Ernad Kuluglija
Slika 1. Polaznik edukacije Ernad Kuloglija tokom gostovanja na televiziji RTV BPK Goražde / Figure 1: Trainee Ernad Kuloglija appearance in Central News on the RTV BPK Goražde.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.