Zahvalnica Udruženja slijepih i slabovidnih građana BPK Goražde uručena Udruženju Internet društvo u Bosni i Hercegovini

18. 3. 2022.

Prepoznavši značaj obuke slijepih lica za rad na računaru koja je održana u Goraždu, te shodno tome želeći iskazati zahvalnost za uspješno provedenu obuku, Udruženje slijepih i slabovidnih građana Goražde dodijelilo je Zahvalnicu Udruženju Internet društvu u Bosni i Hercegovini, kao i predavaču Hamdi Kentri.

To je prva Zahvalnica koju je dobilo Internet društvo u Bosni i Hercegovini i veoma smo sretni i ponosni zbog toga.

Obuka za četvrtog kandidata Ernada Kolugliju održana je u prostorijama Udruženja slijepih i slabovidnih lica Goražde u periodu 07.02. – 10. 02.2022.

Projekat “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme.


Acknowledgment of the Association of Blind and Visually Impaired Citizens of BPK Goražde awarded to the Association Internet Society in Bosnia and Herzegovina

Recognizing the importance of training blind people for computer work held in Goražde, and accordingly wishing to express gratitude for the successful training, the Association of Blind and Visually Impaired Citizens of Goražde awarded Acknowledgment to the Internet Society in Bosnia and Herzegovina and lecturer Hamdo Kentra.

This is the first Acknowledgment we have received, and we are very happy and proud because of that.

The training for our fourth candidate Ernad Koluglija was held in the premises of the Association of the Blind and Visually Impaired of Goražde from 07.02. -11.02.2022.

The project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment” is led by the Internet Society in Bosnia and Herzegovina and is funded by the Internet Society Foundation under the Beyond the Net Large Grant Program.

Predaja laptopa
Slika 1. Zahvalnica Udruženja slijepih i slabovidnih lica Goražde koja je dodijeljena Udruženju Internet društvu u Bosni i Hercegovini / Figure 1: Acknowledgment of the Association of the Blind and Visually Impaired of Goražde awarded to the Internet Society in Bosnia and Herzegovina

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.