Obuka osmog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

4. 10. 2022.

Osmi kandidat za obuku u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” je Tima Halilović iz Tuzle. Obuku, koja je počela 4.08.2022. godine, vodila je Tifa Tučić. Tifa je jedan od kandidata koji su izabrani za predavača. Obuka sa Timom je išla laganim tempom i nakon održanih 50 sati edukacije uspješno je okončana 26.9.2022. godine.

Obuka je obuhvatala sljedeće tematske jedinice: upoznavanje osnovnih elemenata računara, upoznavanje OS Windows, rad sa tastaturom, korištenje prečica, organizacija datoteka i foldera, pisanje teksta u Notepadu, korištenje govornog programa, korištenje browsera Google Chrome, glasovna pretraga, rad sa programom YouTube, kreiranje i otvaranje e-maila.

Prije početka obuke Timi je, kao i ostalim kandidatima, uručen laptop kojeg je ona koristila u toku same obuke, a koji ostaje u njenom trajnom vlasništvu da bude njen prozor u svijet na način koji i slijepim licima omogućava bolju integraciju u današnje društvo sve više bazirano na Internetu i razmjeni informacija.


Training of the eighth candidate for independent computer work within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”

The eighth candidate for training within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment” was Tima Halilović from Tuzla. The training, which started on August 4th, 2022. was led by Tifa Tučić. Tifa is one of the candidates who were chosen as a lecturer. The training with Tima finished after 50 hours of education and was successfully completed on September/26/2022.

The training included the following thematic units: introduction to the basic elements of a computer, introduction to OS Windows, working with the keyboard, using shortcuts, organizing files and folders, writing text in Notepad, using a speech program, using the Google Chrome browser, voice search, working with the YouTube program, creating and opening e-mails.

Before the start of the training, Tima, like the other candidates, was handed a laptop that she used during the training itself, and which remains in her permanent possession to be her window to the world in a way that also enables blind people to better integrate into today's society increasingly based on the Internet and information exchange.

Predavač Tifa Tučić uručuje laptop Timi Halilović
Slika 1. Predavač Tifa Tučić uručuje laptop Timi Halilović / Figure 1. Lecturer Tifa Tučić hands over a laptop to Tima Halilović

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.