Obuka devetog kandidata za samostalni rad na računaru i korištenje Interneta u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

9. 10. 2022.

Deveti kandidat u okviru projekta projekat „Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe“ je Emira Đozo iz Goražda. Prvih 25 sati obuke održano je u Goraždu, u prostorijama Udruženja slijepih i slabovidnih lica, u periodu 29.08.2022 do 2.09.2022. godine. Obuku je održao Ernad Kuloglija, koji je nakon adekvatne obuke i instrukcija izabran kao jedan od kandidata za predavača.

Obukom su obuhvaćeni sljedeće oblasti: upoznavanje osnovnih elemenata računara, upoznavanje OS Windows, rad sa tastaturom, kreiranje, selektovanje i kopiranje teksta, organizacija datoteka i foldera, korištenje govornih programa, slušanje govornih knjiga, korištenje browsera Google Chrom, glasovna pretraga, kreiranje e-maila, pretraga i otvaranje pristiglih poruka.

U toku prvog dijela obuke Emira je pokazala dovoljno znanja da se ostatak planirane obuke može nastaviti online.

Završetkom obuke devetog kandidata ispunjeni su ciljevi koji su zacrtani ovim projektom. Da podsjetimo: slijedeći moto ISOC-a „Internet za sve“, Internet društvo u Bosni i Hercegovini se fokusiralo na pomoć slijepim i slabovidnim osobama i pripremilo projekat „Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe“, kojeg finansira Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme. U okviru projekta, naše udruženje je uspješno izvršilo obuku devet slijepih kandidata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine za samostalni rad na računaru i korištenje Interneta. Svi izabrani kandidati su, pored besplatne obuke, prilagođene svakom pojedinačno, dobili laptop u trajno vlasništvo.


Training of the ninth candidate for independent work on a computer and Internet within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”

The ninth candidate within the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”, is Emira Đozo from Goražde. The first 25 hours of the training were held in Goražde, in the premises of the Association of Blind and Visually Impaired Persons, in the period from August 29, 2022 to September 2, 2022. The training was held by Ernad Kuloglija, who, after adequate lessons and instructions, was selected as one of the candidates for the position of a lecturer.

The training covers the following areas: learning the basic elements of a computer, learning basics of OS Windows, working with the keyboard, creating, selecting and copying text, organizing files and folders, using voice programs, listening to voice books, using the Google Chrome browser, voice search, creating e-mails, search and opening incoming messages.

During the first part of the training, Emira demonstrated enough knowledge so the rest of the planned training can be continued online.

With the completion of the training of the ninth candidate, the goals outlined in this project have been fulfilled. To remind: following ISOC's motto “Internet for all”, the Internet Society in Bosnia and Herzegovina focused on helping blind and partially sighted people and prepared the project “Enhancing the barrier-free Internet through the blind people empowerment”, financed by the Internet Society Foundation within the Beyond grant the Net Large Grant Programme. As part of the project, our association successfully trained nine blind candidates from all over Bosnia and Herzegovina for independent computer work and Internet use. All selected candidates, in addition to free training, adapted to each individual, received a laptop as permanent ownership.

Predavač Ernad Kuloglija uručuje laptop Emiri Đozo
Slika 1. Predavač Ernad Kuloglija uručuje laptop Emiri Đozo / Figure 1. Lecturer Ernad Kuloglija hands over a laptop to Emiri Đozo
Emira i predavač Ernad Kuloglija na času praktične obuke
Slika 2. Emira i predavač Ernad Kuloglija na času praktične obuke / Figure 2. Training participant Emira Đozo applies acquired computer skills with the help of lecturer Ernad Kuloglija

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.