Potpisan Memorandum o saradnji između Internet društva u Bosni i Hercegovini i Udruženja građana oštećenog vida Tuzla

Predstavljanje aktivnosti udruženja

24. 4. 2023.

Dana 12. 04. 2023. godine, Internet društvo u Bosni i Hercegovini i Udruženje građana oštećenog vida Tuzla su potpisali Memorandum o saradnji.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, predviđa se uspostavljanje jačih veza i zajednička saradnja u aktivnostima na poboljšanju položaja slijepih i slabovidnih osoba uz pomoć Interneta i informaciono komunikacionih tehnologija, što uključuje i provođenje partnerskih projekata za dobrobit slijepih i slabovidnih osoba.

Osnaživanje sljepih i slabovidnih lica u svrhu korištenja informaciono komunikacionih tehnologija i time samostalnog pristupa Internetu je jedan od načina ostvarivanja misije ISOC-a “Internet za sve”.


Signed Memorandum of Cooperation between the Internet Society in Bosnia and Herzegovina and the Association of Visually Impaired Citizens Tuzla

On April 12th, 2023 Internet Society in Bosnia and Herzegovina and the Association of Visually Impaired Citizens Tuzla signed a Memorandum of Cooperation.

By signing the Memorandum of Cooperation, the establishment of stronger ties and joint cooperation in activities to improve the position of blind and partially sighted persons through the Internet and information communication technologies is foreseen, which includes the implementation of partnership projects for the benefit of blind and partially sighted persons.

Empowering blind and partially sighted people through the use of information and communication technologies and access to the Internet is one of the ways to achieve ISOC's mission “Internet for All”.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.