Početak implementacije projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” finansijski podržanog od strane Internet Society Foundation

Obuka za podcast

19. 6. 2023.

Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Udruženjem građana oštećenog vida Tuzla u okviru realizacije projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” planira izvršiti obuku trinaest slijepih lica iz cijele zemlje.

Projekt obuhvata obuku za deset izabranih kandidata iz osnova Internet novinarstva što uključuje pripremu i postavljanje sadržaja na Internet u organizaciji Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini kao i obuku za tri kandidata iz osnova rada na računaru u organizaciji Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.

Svi izabrani kandidati će pored obuke, koja bi bila prilagođena svakom pojedinačnom kandidatu i održana u mjestu prebivališta kandidata (u domu kandidata ili u prostorijama matičnog udruženja), dobiti laptope za obuku i trajno korištenje.

S tim u vezi, Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini uputilo je poziv udruženjima slijepih i slabovidnih lica da dostave listu zainteresovanih kandidata kako bi izvršili selekciju kandidata za projekt.

Ovim projektom promovira se upotreba Interneta kao resursa za obogaćivanje života ljudi i snagu dobra u društvu uz podršku Internet Society Foundation.


Start of the project “Internet as a tool for amplifying the weak and silent voices of persons with disabilities” implementation, financed by the Internet Society Foundation

The Association Internet Society in Bosnia and Herzegovina in partnership with the Association of visually impaired citizens of Tuzla within the implementation of the project “Internet as a tool for amplifying the weak and silent voices of persons with disabilities” plans to train thirteen blind people from all over the country.

The project includes training for ten selected candidates in the basics of Internet journalism, which includes the basics of production and posting content on the Internet, organized by the Internet Society in Bosnia and Herzegovina, as well as training for three candidates in the basics of computer work, organized by the Association of visually impaired citizens of Tuzla.

In addition to the training, which would be tailored to each individual candidate and held in the candidate's place of residence (in the candidate's home or in the premises of the parent association), all selected candidates will receive laptops for training and permanent use.

In this regard, the Association of Internet Society in Bosnia and Herzegovina sent an invitation to associations of blind and partially sighted persons to submit a list of interested candidates in order to select candidates for the project.

This project promotes the Internet as a resource for enriching people's lives and a force for good in society with the support of the Internet Society Foundation.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.