Održana obuka prvog kandidata u Derventi u okviru projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom”

Obuka prvog kandidata
Slika 1. Predavač Željko Bajić uručuje laptop polaznici obuke Sunčici Spasojević / Figure 1. Lecturer Željko Bajić hands over a laptop to Sunčica Spasojević.

14. 7. 2023.

Sunčica Spasojević iz Dervente, entuzijastična i visoko motivirana slijepa učenica koja je završila drugi razred srednje škole za fizioterapeute, odabrana je kao prvi polaznik obuke iz Internet novinarstva koja se realizuje u okviru projekta ‘’Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” finansiranog od strane Internet Society Foundation.

Obuka je održana od 03.07.2023. godine - 07.07.2023. godine u prostorijama Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost” u Derventi. Tom prilikom Sunčici je uručen laptop i prateća oprema za potrebe obuke i trajno korištenje.

Sunčica je tokom obuke upoznata sa osnovama snimanja i čuvanje glasa, muzike i drugih audio-sadržaja, pripremom audio-sadržaja - informacija, intervjua, muzičko-govornih formi, upoznavanja s platformama na kojima se mogu plasirati audio-priče i dr.

U narednom periodu će Sunčica uz pomoć predavača Željka Bajića, slijepog novinara sa dugogodišnjim iskustvom pripremiti sadržaj s temom po vlastitom izboru putem kojeg će ispričati svoju priču na osnovu stečenog znanja i vještina tokom obuke.

Sa nestrpljenjem iščekujemo priču koju će nam Sunčica ispričati i time doprinijeti podizanju svjesnosti o značaju koje informaciono- komunikacione tehnologije i Internet imaju u poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.


The training of the first candidate was held in Derventa, as part of the project “Internet as a tool for empowering the voices of people with disabilities”

Sunčica Spasojević from Derventa, an enthusiastic and highly motivated blind pupil who completed the second year of secondary school for physiotherapists, has been selected as the first participant of the Internet journalism training as part of the project "Internet as a tool for empowering the voices of people with disabilities" financed by the Internet Society Foundation.

The training was conducted during the period 03.07.2023. - 07.07.2023. and it was held in the premises of the Center for Children and Youth with Developmental Disabilities "Budućnost" in Derventa. In this regard, Sunčica was donated a laptop and accompanying equipment for training purposes and permanent use.

During the training, Sunčica is introduced with the basics of recording and saving voice, music and other audio content, preparing audio content - information, interviews, music-speech forms, platforms where audio stories can be placed, etc.

In the following period, with the help of the lecturer Željko Bajić, a blind experienced journalist, Sunčica will prepare a content with a topic of her choice through which she will tell her story based on the knowledge and skills acquired during the training.

We are looking forward to hear the story that Sunčica will tell us and thus contribute to raising awareness about the importance of information and communication technologies and the Internet in improving the quality of people with disabilities lives.

Obuka prvog kandidata
Slika 2. Polaznica obuke Sunčica Spasojević tokom obuke koristi laptop za usvajanje znanja iz Internet novinarstva/Training participant Sunčica Spasojević uses a laptop during the training to acquire knowledge of Internet journalism.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.