Održana obuka drugog kandidata u Stocu u okviru tekućeg projekta

Obuka drugog kandidata
Slika 1. Polaznik obuke David Matić tokom obuke koristi laptop za usvajanje znanja iz Internet novinarstva/ Figure 1. Training participant David Matić uses a laptop during the training to acquire knowledge of Internet journalism.

2. 8. 2023.

David Matić iz Stoca, slijepi učenik koji je završio treći razred gimnazije, odabran je kao drugi polaznik obuke iz Internet novinarstva koja se realizuje u okviru projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” finansiranog od strane Internet Society Foundation.

Obuka je održana od 17.07.2023. godine - 21.07.2023. godine u prostorijama doma kandidata u Stocu. Tom prilikom Davidu je uručen laptop i prateća oprema za potrebe obuke i trajno korištenje.

David je dosadašnje školovanje obavljao kroz inkluziju, a odličan uspjeh David je ostvario zahvaljujući ustrajnosti porodice. David je znanje iz informatike i rada na laptopu postigao isključivo kroz plaćene časove instruktoru koji je s njim radio na daljinu, pri čemu je troškove tih treninga snosila porodica bez ikakve podrške društva.

David je tokom obuke upoznat sa osnovama pripreme audio sadržaja, informacija, intervjua, muzičko – govornih formi, upoznavanje sa platformama i dr. Obzirom da je David izrazito zainteresovan za snimanje vlastite muzike, naglasak je stavljen na ove mogućnosti soundForge programa.

Takođe je diskutovano o mogućoj temi za izradu audio-priče: Lična afirmacija muzičkog talenta kroz youtube i druge platforme. Koristeći Davidovu strast za muzikom, naredni zadatak će se sastojati od Davidovog pripovjedanja kako je otkrio Internet, njegove mogućnosti za pronalaženje muzike koja ga zanima do ambicije da sam napravi muzičku karijeru. Taj dio obuke biti će urađen kroz online podršku predavača Željka Bajića, slijepog novinara sa dugogodišnjim iskustvom.


The training of the second candidate was held in Stolac as part of the current project

David Matić from Stolac, a blind pupil who completed the third grade of gimnasium, was selected as the second attendee of the training in Internet journalism, which is implemented within the project “Internet as a tool for empowering the week and silent voices of people with disabilities” financed by the Internet Society Foundation.

The training was held from 17.07.2023. - 21.07.2023. in the premises of the candidate's home in Stolac. On that occasion, David was handed a laptop and accompanying equipment for training purposes and permanent use.

So far, David has completed his schooling through inclusion, and David achieved excellent success thanks to the perseverance of his family. David acquired knowledge in computer science and working on a laptop exclusively through paid lessons with an instructor who worked with him remotely, with the costs of those trainings being borne by the family without any other support.

During the training, David was introduced to the basics of preparing audio content, information, interviews, music-speech forms, familiarization with platforms, etc. Since David is very interested in recording his own music, emphasis is placed on these features of the soundForge program.

A possible topic for making an audio story was also discussed: Personal affirmation of musical talent through YouTube and other platforms. Using David's passion for music, the next assignment will consist of David's story of how he discovered the Internet, his ability to find music he was interested in, and his ambition to make his own music career. That part of the training will be done through the online support of lecturer Željko Bajić, a blind journalist with long experience.

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.