Održana obuka sedmog kandidata u Kiseljaku u okviru tekućeg projekta

Robert Kajušić je student koji je odabran kao sedmi polaznik obuke iz Internet novinarstva koja se realizuje u okviru tekućeg projekta. Robert je civilna žrtva rata obzirom da je kao dječak nastradao od mine što je rezultiralo gubitkom vida i amputacijom desne šake.

Obuka je bila održana od 05.11. do 10.11.2023. godine u Kiseljaku. Tom prilikom Robertu je uručen laptop i prateća oprema za potrebe obuke i trajno korištenje.

Robert je naučio kako uređivati audio i video sadržaj koristeći softverske alate prilagođene njegovim potrebama.Takođe je vježbao snimanje preko Xbox aplikacije.

U toku obuke Robert je samostalno snimio, uredio i objavio svoj prvi video na svom YouTube kanalu, koji se može pogledati na linku: https://www.youtube.com/@robertkajusic3896

Kao i prethodni kandidati, u narednom periodu, Robert ima zadatak da napravi jedan video prilog za potrebe projekta i da ga objavi.

Projekat “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society.

Slika 1. Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop polazniku obuke Robertu Kajušiću
Slika 1. Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop polazniku obuke Robertu Kajušiću
To top