Internet društvo
u Bosni i Hercegovini

Internet je opšte dobro i namijenjen je za sve ljude.

Novosti

Vijest
Obuka sedmog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta...

U toku je druga faza realizacije projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” kojeg vodi Udruženje.

PROČITAJTE VIŠE
Vijest
Zaključci sa panela održanog 19. maja 2022.

Internet društvo u Bosni i Hercegovini je organizovalo panel u Sarajevu na temu: „Pristupačnost informaciono komunikacionih tehnologija za osobe sa invaliditetom“.

PROČITAJTE VIŠE
Vijest
Izlaganje Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini na 45. međunarodnom skupu MIPRO 2022

Izlaganje rada članova Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini pod naslovom “IKT pristupačnost za osobe sa invaliditetom” na 45. međunarodnom skupu MIPRO 2022

PROČITAJTE VIŠE
Obuka
Obilježen Globalni dan podizanja svijesti o IKT pristupačnosti za osobe sa invaliditetom

Dana 19.05.2022. godine, Internet društvo u Bosni i Hercegovini se pridružilo obilježavanju Globalnog dana podizanja svijesti o pristupačnosti sa fokusom na digitalnu pristupačnost...

PROČITAJTE VIŠE
Obuka
Obuka šestog kandidata za samostalni rad na računaru

Šesti polaznik obuke za rad na računaru za slijepa lica u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” je Sedina Dragunić, potpuno slijepa osoba, koja živi u Vogošći.

PROČITAJTE VIŠE
Obuka
Obuka petog kandidata za samostalni rad na računaru

Martina Stanić iz Čapljine, koja studira u Mostaru, peti je polaznik obuke za slijepa lica u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”.

PROČITAJTE VIŠE
Zahvalnica
Zahvalnica Udruženja slijepih i slabovidnih građana BPK Goražde

Udruženje slijepih i slabovidnih građana Goražde dodijelilo je Zahvalnicu Udruženju Internet društvu u Bosni i Hercegovini, kao predavaču Hamdi Kentri.

PROČITAJTE VIŠE
Fondacija
Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe

Slijedeći moto ISOC-a „Internet za sve“, naše udruženje se, između ostalog, fokusiralo na pomoć slijepim i slabovidnim osobama.

PROČITAJTE VIŠE