Informacija o održanoj redovnoj godišnjoj Skupštini Internet društva u Bosni i Hercegovini

Dana 16. 10. 2021. godine, održana je redovna godišnja Skupština Internet društva u Bosni i Hercegovini u prostorijama Društva za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica TMP d.o.o. u ulici Ramiza Salčina br. 2 u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

Tom prilikom je usvojen Izvještaj o radu, Plan rada i aktivnosti za 2022. godinu te izmjene i dopune Statuta Internet društva u Bosni i Hercegovini.

To top