Obuka prvog kandidata za samostalni rad na računaru u Tuzli

Obuka u Tuzli

Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Udruženjem građana oštećenog vida u Tuzli organizuje obuku za tri kandidata za samostalni rad na računaru u sklopu projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom”, finansiranog od strane Internet Society Foundation.

U prostorijama Udruženja građana oštećenog vida u Tuzli, dana 12.08.2023. godine je počela obuka za samostalni rad na računaru za prvog kandidata Mihovila Lučića. Mihovil Lučić je RVI, slijepa osoba koja je strastveni planinar, što je inspirativni primjer da invaliditet nije prepreka za kvalitetan život.

Tifa Tučić, slijepi predavač će kandidata upoznati sa OS Windows i komandama govornog programa, rada sa tastaturom, organizacijom foldera i datoteka, prečica, pisanje u Notepadu, korištenja browsera Google Chrome, rad sa programom YouTube, kreiranje e-maila, glasovna pretraga, otvaranje pristiglih poruka i dr.

Predavač Tifa Tučić uručuje laptop polazniku obuke Mihovilu Lučiću
Slika 2. Predavač Tifa Tučić uručuje laptop polazniku obuke Mihovilu Lučiću
To top