Obuka trećeg kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop gospođi Mufidi.

Treći slijepi kandidat za obuku u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”, u organizaciji Internet društva u Bosni i Hercegovini, je Mufida Balta iz Breze. Gospođa Mufida nije imala nikakvo ranije iskustvo sa korištenjem računara i govornih programa za slijepe osobe. U razgovoru prije početka obuke izrazila je želju da nauči koristiti računar za pretragu Interneta i Youtube-a, za čitanje digitalnih knjiga i komunikaciju preko elektronske pošte.

Prvi dio obuke od 25 sati održan je u periodu 17. 01 – 21. 10. 2022. u Mufidinom stanu u Brezi. Mada je završila samo četiri razreda osnovne škole i do sada nikad nije bila korisnik bilo kakve dodatne edukacije za slijepe osobe, gđa. Mufida je pokazala veliko logičko razumijevanje iz oblasti korištenja novih tehnologija. Iako su joj kucanje na tastaturi i informatički izrazi bili potpuno nepoznati, već poslije tri dana obuke gđa. Mufida je naučila da sama pronađe željenu knjigu, kopira je i pripremi sebi za čitanje. U toku prvog dijela obuke gđa. Mufida je pokazala dovoljno znanja može nastaviti planirani online proces edukacije.

Obuka se usklađuje sa predznanjem koje posjeduje kandidat, a najčešće obuhvata: upoznavanje osnovnih elemenata računara, upoznavanje OS Windows i komandi govornog programa, rad sa tastaturom, organizaciju foldera i datoteka, prečice, pisanje u Notepadu, korištenje browsera Google Chrome, rad sa programom YouTube i glasovnu pretragu, kreiranje e-maila, pretragu i otvaranje pristiglih poruka.

Slijepi kandidati, pa i gđa. Mufida, posjeduju veliki entuzijazam i volju koja im omogućava da sve ovo uspješno savladaju u predviđenom periodu. Kao i drugim kandidatima i gospođi Mufidi je uručen laptop za potrebe obuke i za trajno korištenje.

Napominjemo da projekat “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”, vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme.

Gospođa Mufida i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke.
Gospođa Mufida i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke.
To top