Održana obuka prvog kandidata u Derventi u okviru projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom”

Obuka prvog kandidata

Sunčica Spasojević iz Dervente, entuzijastična i visoko motivirana slijepa učenica koja je završila drugi razred srednje škole za fizioterapeute, odabrana je kao prvi polaznik obuke iz Internet novinarstva koja se realizuje u okviru projekta ‘’Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” finansiranog od strane Internet Society Foundation.

Obuka je održana od 03.07.2023. godine – 07.07.2023. godine u prostorijama Centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju “Budućnost” u Derventi. Tom prilikom Sunčici je uručen laptop i prateća oprema za potrebe obuke i trajno korištenje.

Sunčica je tokom obuke upoznata sa osnovama snimanja i čuvanje glasa, muzike i drugih audio-sadržaja, pripremom audio-sadržaja – informacija, intervjua, muzičko-govornih formi, upoznavanja s platformama na kojima se mogu plasirati audio-priče i dr.

U narednom periodu će Sunčica uz pomoć predavača Željka Bajića, slijepog novinara sa dugogodišnjim iskustvom pripremiti sadržaj s temom po vlastitom izboru putem kojeg će ispričati svoju priču na osnovu stečenog znanja i vještina tokom obuke.

Sa nestrpljenjem iščekujemo priču koju će nam Sunčica ispričati i time doprinijeti podizanju svjesnosti o značaju koje informaciono- komunikacione tehnologije i Internet imaju u poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Obuka prvog kandidata
Slika 2. Polaznica obuke Sunčica Spasojević tokom obuke koristi laptop za usvajanje znanja iz Internet novinarstva
To top