Potpisan Memorandum o saradnji između Internet društva u Bosni i Hercegovini i Udruženja građana oštećenog vida Tuzla

Ilustracija

Dana 12. 04. 2023. godine, Internet društvo u Bosni i Hercegovini i Udruženje građana oštećenog vida Tuzla su potpisali Memorandum o saradnji.

Potpisivanjem Memoranduma o saradnji, predviđa se uspostavljanje jačih veza i zajednička saradnja u aktivnostima na poboljšanju položaja slijepih i slabovidnih osoba uz pomoć Interneta i informaciono komunikacionih tehnologija, što uključuje i provođenje partnerskih projekata za dobrobit slijepih i slabovidnih osoba.

Osnaživanje sljepih i slabovidnih lica u svrhu korištenja informaciono komunikacionih tehnologija i time samostalnog pristupa Internetu je jedan od načina ostvarivanja misije ISOC-a “Internet za sve”.

To top