Početak implementacije projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” finansijski podržanog od strane Internet Society Foundation

Obuka za podcast

Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Udruženjem građana oštećenog vida Tuzla u okviru realizacije projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” planira izvršiti obuku trinaest slijepih lica iz cijele zemlje.

Projekt obuhvata obuku za deset izabranih kandidata iz osnova Internet novinarstva što uključuje pripremu i postavljanje sadržaja na Internet u organizaciji Udruženja Internet društvo u Bosni i Hercegovini kao i obuku za tri kandidata iz osnova rada na računaru u organizaciji Udruženja građana oštećenog vida Tuzla.

Svi izabrani kandidati će pored obuke, koja bi bila prilagođena svakom pojedinačnom kandidatu i održana u mjestu prebivališta kandidata (u domu kandidata ili u prostorijama matičnog udruženja), dobiti laptope za obuku i trajno korištenje.

S tim u vezi, Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini uputilo je poziv udruženjima slijepih i slabovidnih lica da dostave listu zainteresovanih kandidata kako bi izvršili selekciju kandidata za projekt.

Ovim projektom promovira se upotreba Interneta kao resursa za obogaćivanje života ljudi i snagu dobra u društvu uz podršku Internet Society Foundation.

To top