Obuka devetog kandidata za samostalni rad na računaru i korištenje Interneta u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

Predavač Ernad Kuloglija uručuje laptop Emiri Đozo / Figure

Deveti kandidat u okviru projekta projekat „Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe“ je Emira Đozo iz Goražda. Prvih 25 sati obuke održano je u Goraždu, u prostorijama Udruženja slijepih i slabovidnih lica, u periodu 29. 08. 2022 do 2. 09. 2022. godine. Obuku je održao Ernad Kuloglija, koji je nakon adekvatne obuke i instrukcija izabran kao jedan od kandidata za predavača.

Obukom su obuhvaćeni sljedeće oblasti: upoznavanje osnovnih elemenata računara, upoznavanje OS Windows, rad sa tastaturom, kreiranje, selektovanje i kopiranje teksta, organizacija datoteka i foldera, korištenje govornih programa, slušanje govornih knjiga, korištenje browsera Google Chrom, glasovna pretraga, kreiranje e-maila, pretraga i otvaranje pristiglih poruka.

U toku prvog dijela obuke Emira je pokazala dovoljno znanja da se ostatak planirane obuke može nastaviti online.

Završetkom obuke devetog kandidata ispunjeni su ciljevi koji su zacrtani ovim projektom. Da podsjetimo: slijedeći moto ISOC-a „Internet za sve“, Internet društvo u Bosni i Hercegovini se fokusiralo na pomoć slijepim i slabovidnim osobama i pripremilo projekat „Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe“, kojeg finansira Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme. U okviru projekta, naše udruženje je uspješno izvršilo obuku devet slijepih kandidata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine za samostalni rad na računaru i korištenje Interneta. Svi izabrani kandidati su, pored besplatne obuke, prilagođene svakom pojedinačno, dobili laptop u trajno vlasništvo.

Emira i predavač Ernad Kuloglija na času praktične obuke
Emira i predavač Ernad Kuloglija na času praktične obuke
To top