Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe

Početkom 2019. godine Internet Society (ISOC) pokreće fondaciju pod nazivom Internet Society Foundation, koja predstavlja centralni izvor za sve njegove programe bespovratnih sredstava, sa ciljem otvaranja novih mogućnosti za inicijative blisko usklađene sa njegovom misijom. Internet Society Foundation podržava viziju ISOC-a i njegov rad za otvoren, globalno povezan, siguran i pouzdan Internet za svakoga.

Najznačajniji vidovi finansiranja u okviru ove fondacije su Beyond the Net programi malih i velikih grantova. Oni su namijenjeni za implementaciju kratkoročnih projekata sa ciljem pružanja prilika za učenje ili istraživanje, te za implementaciju većih inovativnih projekata koji ostvaruju lokalni uticaj pružanjem smislenog pristupa otvorenom, pouzdanom i globalno povezanom Internetu.

Uloga Beyond the Net programa je upravo u jačanju uticaja kojeg ostvaruje Internet Society osnaživanjem misije i globalnih inicijativa njegove Fondacije kroz komplementarne lokalne aktivnosti i razvoj novih ili jačanje postojećih odnosa i partnerstava na lokalnom nivou.

Beyond the Net programi su fokusirani na:

  • događaje, obuke ili istraživačke inicijative koje promovišu otvoren, globalno povezan, siguran i pouzdan Internet u namjeri jačanja njegovog pozitivnog uticaja
  • obezbjeđivanje ili promociju pružanja Internet konekcije zajednicama koje nemaju adekvatan servis ili nisu povezane
  • povećanje tehničkog znanja ili vještina lokalnih kreatora politike, privrednih subjekata ili zajednica
  • bolje razumijevanje i otkrivanje potreba lokalnih zajednica, te načina na koji te zajednice koriste Internet, kao i identifikaciju nedostataka u znanju
  • promociju inovacija ili implementaciju kreativnih internetskih rješenja za lokalne probleme.

Osim ovih oblasti Fondacija finansira projekte koji su ranije finansirani izvan ovih oblasti, a njihov nastavak ima veliki značaj. Isto tako, Fondacija pridaje značaj finansiranju u slučajevima kad postoji hitna lokalna potreba, npr. pri usvajanju nekog zakonskog prijedloga (vezanog na određen način za Internet) itd.

Internet Society Fondacija podržava ideje i omogućava zajednicama da otključaju potencijal Interneta za suočavanje sa rastućim svjetskim izazovima.

Slijedeći moto ISOC-a „Internet za sve“, naše udruženje se, između ostalog, fokusiralo na pomoć slijepim i slabovidnim osobama i pripremilo projekat „Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe“, čije je finansiranje odobreno iz Beyond the Net programa. Udruženje planira izvršiti obuku devet slijepih kandidata iz svih krajeva Bosne i Hercegovine za samostalni rad na računaru i korištenje Interneta. Od njih devet, tri kandidata će dobiti dodatnu obuku za predavača, kako bi stečeno znanje mogli prenositi drugima. Svi izabrani kandidati će, pored besplatne obuke, koja će biti prilagođena svakom pojedinačno, dobiti laptop računare u trajno vlasništvo.

Obuku će održati predavač sa višegodišnjim iskustvom, koji je programer po struci i slijepa osoba. Od ukupno 45–50 sati obuke po kandidatu, jedan dio će biti održan kod kandidata – u njegovom domu, njegovom matičnom udruženju slijepih lica ili drugom odgovarajućem mjestu, a drugi dio će biti održan online. Predavač će i nakon održane obuke biti dostupan za pitanja i pomoć učenika.

Izbor slijepog trenera ima dvostruko pozitivno dejstvo na kandidate: s jedne strane imaju pred sobom pozitivan uzor i motiv za vlastita postignuća, a s druge strane iskusnog predavača koji na ličnom primjeru zna kako obogatiti i pravilno voditi svaki sat edukacije.

Internet društvo u Bosni i Hercegovini je u kontaktu sa savezima i udruženjima slijepih i slabovidnih lica u Bosni i Hercegovini, kako bi mu pomogli u izboru kandidata za obuku predviđenu ovim projektom.

To top