Obuka četvrtog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop polazniku edukacijke Ernadu Kolugliji

„Osjećam se predobro, uzbuđeno, jer to je meni mogućnost za ulazak u „normalni“ svijet. „Normalni“, jer ljudi prihvataju stigmu da slijepe i generalno invalidne osobe ne mogu nešto postići, ali možemo isto postići kao i potpuno zdravi ljudi.

Mi imamo samo motiv više da uspijemo u životu, da se borimo i da se involviramo u društvo. Ja sam prezadovoljan sa svim.“

To su riječi Ernada Kuloglije iz Goražda, našeg četvrtog polaznika obuke u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”.

Ernad je prije četiri godine u nesreći na radnom mjestu ostao potpuno slijep. Do sada nije bio upoznat sa govornim programima i drugim tehnologijama koje slijepim osobama omogućavaju korištenje računara i pristup Internetu. Mada je o tom često razmišljao, do nedavno nije mogao vjerovati da će ponovo moći koristiti usluge moderne tehnologije.

Obuka za Ernada održana je u prostorijama Udruženja slijepih i slabovidnih lica Goražde u periodu 07.02. – 10. 02. 2022. U toku prvog dijela obuke Ernad je pokazao dovoljno znanja da se planirani proces edukacije nastavi online.

Kao i kod ostalih kandidata obuka je obuhvatala: upoznavanje osnovnih elemenata računara, upoznavanje OS Windows i komandi govornog programa, rad sa tastaturom, organizaciju foldera i datoteka, prečice, pisanje u Notepadu, korištenje browsera Google Chrome, rad sa programom YouTube i glasovnu pretragu, kreiranje e-maila, pretragu i otvaranje pristiglih poruka.

Projekat “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”, vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme.

Polaznik edukacije Ernad Koluglija i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke
Polaznik edukacije Ernad Koluglija i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke.
To top