Obuka drugog kandidata za rad na računaru u Tuzli

Obuka drugog kandidata za rad na računaru u Tuzli

Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa Udruženjem građana oštećenog vida u Tuzli organizuje obuku za tri kandidata za samostalni rad na računaru u sklopu projekta “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom”, finansiranog od strane Internet Society Foundation.

U prostorijama Udruženja građana oštećenog vida u Tuzli, dana 01.10.2023. godine je počela obuka za samostalni rad na računaru za drugog kandidata Senada Đulovića. Senad Đulović je izgubio vid prije četiri godine i nalazi se u procesu rehabilitacije i prilagođavanja na život bez vida tako da mu ova obuka biti od iznimne koristi.

Tifa Tučić, slijepi predavač će upoznati kandidata sa OS Windows i komandama govornog programa, rada sa tastaturom, organizacijom foldera i datoteka, prečica, pisanje u Notepadu, korištenja browsera Google Chrome, rad sa programom YouTube, kreiranje e-maila, glasovna pretraga, otvaranje pristiglih poruka i dr.

To top