Održana obuka petog kandidata iz Internet novinarstva u Čeliću u okviru tekućeg projekta

Održana obuka petog kandidata

Ćosić Ervin, slijepa osoba, odabran je kao peti polaznik obuke iz Internet novinarstva koja se realizuje u okviru projekta „Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom“ finansiranog od strane Internet Society Foundation.

Obuka je bila održana od 01.10. do 06.10.2023. godine u porodičnoj kući u mjestu Čelić. Tom prilikom Ervinu je uručen laptop i prateća oprema za potrebe obuke i trajno korištenje.

Ervin Ćosić je tokom obuke pokazao veliko interesovanje i brz napredak. Sada je osposobljen samostalno snimati, uređivati i objavljivati video sadržaj na svom YouTube kanalu, čime će imati priliku podjeliti svoje vještine sa publikom. Obuka je bila fokusirana na naprednije tehnike snimanja, uključivši i snimanje uz pomoć mobitela sa govornom podrškom prilagođen za snimanje videa i rad sa Xbox aplikacijom.

U narednom periodu Ervin ima zadatak da napravi jedan video prilog za potrebe projekta i da ga objavi.

Obuka Ervina Ćosića je pobudila medijsku pažnju i učešćem Ervina Ćosića i predavača Hamde Kentra u otvorenom programu radio televizije RTV7 Tuzla, dat je doprinos podizanju svijesti o značaju koje informaciono komunikacione tehnologije i Internet imaju u poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Projekat “Internet kao alat za osnaživanje glasova osoba sa invaliditetom” vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini, a finansira ga Fondacija Internet Society.

Slika 2. Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop polazniku obuke Ervinu Ćosiću
Slika 2. Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop polazniku obuke Ervinu Ćosiću
To top