Obuka sedmog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

Predavač Klara Vujnić uručuje laptop Tanji Latinović

U toku je druga faza realizacije projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” kojeg vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme, finansiranog od strane Fondacije Internet Society. U prvoj fazi je održana obuka za šest kandidata koji su uspješno savladali gradivo. Izabrana tri kandidata koji će u svojstvu predavača biti u stanju da obučavaju druge slijepe osobe. Jedan od ovih izabranih kandidata je Klara Vujnić iz Banjaluke.

Klara Vujnić je u svojstvu predavača održala obuku za polaznicu Tanju Latinović iz Kostajnice. Tanja Latinović je potpuno slijepa osoba, koja trenutno živi i studira u Banjaluci.

U prvom dijelu obuke, od 20. 6. 2022 do 24. 6. 2022. godine održano je 25 časova nastave, u toku kojih je Tanja pokazala ozbiljnost u radu, punu zainteresovanost i razumijevanje.

Nastava je organizovana tako da se steknu osnovna znanja iz sljedećih tematskih cjelina: pedagoške metode u obuci slijepih osoba (početnika) za rad na računaru, korištenje Jaws i NVDA govornih programa i lokalizovane sinteze, rad sa Windows explorerom, rad sa 7-Zip arhiverom, kontrola računara na daljinu, korištenje browsera Google Chrome, download datoteka sa servera, rad sa e-mailom i korištenje attachmenta, rad sa editorima teksta; NotePad, WordPad, Microsoft Word, rad sa Microsoft Excelom, Korištenje Windows Media Playera, Korištenje Youtubea.

Tanja je pokazala dovoljno znanja da se planirani fond časova nastavi online. Za ovu svrhu će se koristiti Skype i Viber.

Osim osnova za rad koji su planirani u ovoj obuci, Tanja je zainteresovana za proširivanje znanja i bila bi sretna kada bi se mogli održati napredni kursevi za rad na računaru i korištenje Interneta za slijepe osobe.

Tanja Latinović i predavač Klara Vujnić na času praktične obuke
Tanja Latinović i predavač Klara Vujnić na času praktične obuke
To top