Obuka osmog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

Osmi kandidat za obuku u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” je Tima Halilović iz Tuzle. Obuku, koja je počela 4.08.2022. godine, vodila je Tifa Tučić. Tifa je jedan od kandidata koji su izabrani za predavača. Obuka sa Timom je išla laganim tempom i nakon održanih 50 sati edukacije uspješno je okončana 26.9.2022. godine.

Obuka je obuhvatala sljedeće tematske jedinice: upoznavanje osnovnih elemenata računara, upoznavanje OS Windows, rad sa tastaturom, korištenje prečica, organizacija datoteka i foldera, pisanje teksta u Notepadu, korištenje govornog programa, korištenje browsera Google Chrome, glasovna pretraga, rad sa programom YouTube, kreiranje i otvaranje e-maila.

Prije početka obuke Timi je, kao i ostalim kandidatima, uručen laptop kojeg je ona koristila u toku same obuke, a koji ostaje u njenom trajnom vlasništvu da bude njen prozor u svijet na način koji i slijepim licima omogućava bolju integraciju u današnje društvo sve više bazirano na Internetu i razmjeni informacija.

Predavač Tifa Tučić uručuje laptop Timi Halilović
Predavač Tifa Tučić uručuje laptop Timi Halilović
To top