Obuka šestog kandidata za samostalni rad na računaru u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe”

Predavač Hamdo Kentra uručuje laptop Sedini Dragunić

Šesti polaznik obuke za rad na računaru za slijepa lica u okviru projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” je Sedina Dragunić, potpuno slijepa osoba, koja živi u Vogošći. Sedina je već bila upoznata sa postojanjem govornih aplikacija za slijepe osobe i izrazila je želju da nauči koristiti neke od novih aplikacija kako bi kao slijepa osoba mogla lakše koristiti računar i olakšati pristup Internetu.

U toku prvog dijela obuke Sedina je pokazala visoko angažovanje, te usvojila dovoljno znanja da može nastaviti planirani proces edukacije online. I ovom prilikom smo kao i kod prethodnih polaznika obuke, impresionirani maksimalnom angažovanošću polaznika obuke tokom obuke, njihovom velikom voljom i zainteresiranošću za sticanje novih znanja.

Sa završetkom obuke šestog kandidata završena je prva faza realizacije projekta “Jačanje Interneta bez ograničenja za slijepe osobe” koju vodi Udruženje Internet društvo u Bosni i Hercegovini u okviru granta Beyond the Net Large Grant Programme, kojeg finansira Fondacija Internet Society.

Od šest kandidata koji su imali obuku do sada, za nove predavače su izabrane sljedeće polaznice obuke: Klara Vujnić, Tifa Tučić i Martina Stanić. Kako je predviđeno projektom, njihova obuka uključuje dodatnu obuku za predavača, a potom će kao tri nova predavača u narednom periodu izvršiti obuku za tri nova polaznika obuke.

Senida i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke
Senida i predavač Hamdo Kentra na času praktične obuke
To top